Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 22
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
34897895: Anna Krištanová - Ekologické služby
36831832: BAMAT SLOVAKIA, s. r. o.
41984170: Bartolomej Danko - Dankostav
36818577: Domaša City Dobrá - Kvakovce, s.r.o.
36483630: Ekologické služby-Anna Krištanová, s.r.o.
35345926: Helena Demčáková
41979761: Ing. Alexander Schudich
34327274: Ing. Jozef Antuš - IK
44292465: Ján Dilik
10809295: Ján Kirnág
40551351: Ján Vargovič - EKO SPOL
34331379: Jana Gabčová - KOVOTRAS
35344971: Juraj Kachman
43816029: KOV - PAPER s.r.o.
36480428: MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným
36456128: Mestský podnik služieb, s.r.o. Hanušovce n/T.
41393465: Miroslav Harvan
36450758: OZÓN Hanušovce, a.s.
31649246: RAVE spol. s r.o.
35729732: SCO Trade, spol. s r. o.